Home Tags Nằm mơ thấy trứng vịt

Tag: nằm mơ thấy trứng vịt

Con vịt tiếng anh là gì gọi là duck, con gà Con gà: Cock , con gà mái: partlet  con lợn tiếng anh là gì gọi là pig, Sow: Heo nái con rắn tiếng anh là gì  Trong từ điển, con rắn có tên tiếng anh là: snake