Home Tags Khi nào nạp bình chữa cháy

Tag: khi nào nạp bình chữa cháy

Hạn sử dụng bình chữa cháy là bao lâu khi nào nạp lại bình. Hầu hết các bình chữa đều có hạn sử dụng, bạn cần phải kiểm tra định kỳ bảo dưỡng nạp bình chữa cháy để bình chữa cháy luôn ở tư thế sẵn sàng http://codienlocphat.com/han-su-dung-binh-chua-chay-la-bao-lau-khi-nao-nap-sac-binh.html